Táto webová stránka je v prvom rade určená pre slobodomurárov, môže ju však čítať každý, vrátane projektu Svetovej konfederácie slobodomurárskych rádov. Jediným priestorom s obmedzeným prístupom je Fórum, ktoré obsahuje technické podrobnosti o Konfederácii a pole pre výmenu názorov.

Prvá otázka: Majú slobodomurári moc?

Podľa jedných slobodní murári ovládajú svet. Podľa druhých je slobodomurárstvo len klubom starnúcich pánov, a v súčasnosti už aj dám, ktorí sa stretávajú na priateľské rozhovory a potom hodujú. Moderné slobodné murárstvo vzniklo v roku 1717 v štyroch londýnskych hostincoch a ešte aj dnes si jeho členovia radi pochutnajú na jedle, v dobrej spoločnosti.

Ako to teda vlastne je s predpokladaným ovládaním ľudstva slobodomurármi?

 

Betliare pavillon francs maçons 014

Slobodomurársky chrám z 18. storočia, park kaštieľa v Betliari (Slovensko)

Druhá otázka: Prečo sa vlastne niekto rozhodne stať členom slobodomurárskeho hnutia?

Pri pohľade zvonku sú stretnutia slobodných murárov čudné: Ako môžu vzdelaní muži a ženy, často v zodpovednom postavení, dobrovoľne vykonávať temné ríty, mať na sebe čudné preoblečenie, v ktorom by sa neodvážili vyjsť na ulicu, robiť detinské gestá (1), učiť sa jazyku symbolov, ktorý naša spoločnosť už dávno zabudla, keďže dala prednosť racionálnejšej reči slova, a počúvať prednášky na námety, ktoré sa ich na prvý pohľad netýkajú? Na čo je to všetko dobré?

Tretia otázka: Slobodomurárstvo je rozdrobené do stoviek organizácii, ktoré nezvládajú vzájomnú komunikáciu

Naopak, vzťahy medzi slobodomurárskymi rádmi niekedy pripomínajú rabelaisovskú vankúšovú vojnu. Ako teda môže slobodomurárstvo riadiť chod sveta?

Súvisiaca otázka určená pre slobodných murárov

Myslíte si, že nezhody medzi vedúcimi predstaviteľmi hlavných slobodomurárskych prúdov nemajú nijaký vplyv na podstatný cieľ tohto hnutia?

Táto webová stránka sa pokúša poskytnúť odpovede na tieto aj ďalšie otázky.

Niekedy, najmä v „technických“ kapitolách, to robí podľa zásad tetrapilochtomie (veda spočívajúca v schopnosti rozrezať vlas na štvoro). Slobodomurárske blogy v tom vynikajú a táto webová stránka nie je výnimkou. Prajem vám teda príjemnú zábavu.

 

 (1) Nezasväteným sa bohoslužby či ragbyový zápas tiež môžu zdať poriadne mätúce...

Ospravedlňujem sa, ak som vás svojím humorom urazil, nebol to môj úmysel...

int(3600)

Kráľovské umenie nás vyzýva postaviť most.

accueil-FM_corrig