Autor projektu Svetová konfederácia slobodomurárskych rádov
nemá ani múdrosť,
ani silu,
aby odpovedal svojim čitateľom,
a ešte menej, aby uviedol všetky tieto myšlienky do praxe.
Dúfa, že krása ideálu celosvetového bratstva,
ktorý tento projekt vyjadruje,
vás podnieti prispieť na jeho uskutočnenie.

Osobným a spoločným úsilím sa nám to môže podariť.

Smiem uzatvoriť myšlienkou môjho obľúbeného Stanislavskeho?
Urobil som, čo som mohol, nech urobí lepšie ten, kto bude môcť.

Ďakujem Vám a posielam Vám srdečný bratský pozdrav.
Peter Bú

Podpíšte Bratislavskú výzvu
na zjednotenie všetkých slobodných murárov

  • šírte odkaz na tieto internetové stránky vo svojom ráde aj v iných, vo svojej krajine aj mimo nej,
  • vyzvite svojich bratov a sestry slobodomurárov, aby tak robili aj oni,
  • upriamte pozornosť predsedníctva vášho rádu na tento projekt,
  • obohaťte fórum týchto internetových stránok o svoje úvahy,
  • predneste nárys o Konfederácii vo svojom ateliéri,
  • zúčastňujte sa na diskusných fórach lóží, ktorých je na internete čoraz viac,
  • napíšte článok do svojich slobodomurárskych časopisov.

Dokážte, že aj čin jednotlivca môže mať vplyv.

.